Časopis EUROSTAV - 12/2016

12/2016

Hlavná téma
HIGHTLIGHT V STAVEBNÍCTVE
Tematické okruhy
  • Čo tento rok potešilo?
  • Kam smerujete?
  • 3D tlač v architektúre a vo výstavbe
  • Virtuálne prehliadky, nový smer


PRIEREZ VÝVOJOM 09.12.2016

PNEUMATICKÝCH MEMBRÁNOVÝCH ŠTRUKTÚR

doc. Ing. arch. František Kalesný, PhD., Fakulta architektúry STU v Bratislave

Tento článok podáva predbežné výsledky výskumu pneumatických štruktúr na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Opisuje evolúciu pneumatických štruktúr, predpätých štruktúr par excellence, spájajúc ich historický kontext s ich štrukturálnym prevedením a technologickými charakteristikami. Práca je založená na výbere relevantných prejavov tohto typu štruktúr od ich počiatku až dodnes a snaží sa spoznať všeobecnú líniu ich vývoja. Predpokladá sa že táto analýza môže priniesť hlbšie poznanie do súčasnosti, keď architektúra predpätých štruktúr dosiahla značnú zrelosť zavedením vysokej technológie vo sfére dizajnu, konštrukčných techník a materiálov, nahromadením vďaka desaťročiam experimentácie a technologického, formálneho a operačného výskumu.

Za prvé tri štvrťroky 2016 boli vyhlásené obstarávania 07.12.2016

v celkovej hodnote 3,6 miliardy eur

Od januára do septembra tohto roka vyhlásili investori 4 236 verejných obstarávaní v celkovej hodnote 3,6 mld. eur, čo predstavuje najmenší objem investícií za posledné štyri roky. Aktivita investorov v ukončovaní verejných obstarávaní vykazuje rovnako dlhodobo zápornú bilanciu, pričom zákaziek bolo doposiaľ firmám zadaných o štvrtinu menej než vlani. Vyplýva to z najnovšej analýzy spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research na základe údajov poskytnutých Úradom pre verejné obstarávanie ku koncu septembra 2016.

všetky aktuality »
Digitalizované ukážky časopisov
BAU 2017
Predplatné 2017
E-shop eurostav
Archbooks
Unico