Časopis EUROSTAV - 6/2016

6/2016

Hlavná téma
STAVEBNÍCTVO ZA ROK 2015
Tematické okruhy

Špeciál: TOP 100, 21. ročník
Rebríček najúspešnejších firiem na slovenskom stavebnom trhu

Príloha: 25 rokov úspešných príbehov firiem

Súťaž Rodinný dom VELUX pozná víťazov 29.06.2016

Slovenskí študenti sa opäť popasovali so súťažným zadaním

Ôsmy ročník súťaže Rodinný dom VELUX pre študentov stredných odborných škôl so zameraním na staviteľstvo dospel k úspešnému záveru. Rekordný počet prihlásených študentov i dokončených projektov svedčí o tom, že o takúto formu sebarealizácie majú študenti na Slovensku záujem. Súťaž Rodinný dom VELUX každoročne vzniká pod záštitou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania a jej cieľom je rozvíjať kreativitu a tvorivosť študentov stredných stavebných škôl. Potenciálni budúci architekti a projektanti majú za úlohu navrhnúť projekt rodinného domu tak, aby bol dostatočne presvetlený. Súčasne musí byť v danom projekte zabezpečené optimálne vnútorné prostredie. Autor tiež musí brať ohľad na energetickú hospodárnosť riešenia. 

Aká bola konferencia reSITE 2016 28.06.2016

- ponúkla recepty, ako sa pripraviť na migráciu 

Dňa 17. júna sa v Prahe skončila 5. výročná konferencia reSITE 2016: Mestá a migrácia. Zaregistrovalo sa rekordných 844 návštevníkov z 23 krajín, vrátane 77 zástupcov českých a zahraničných médií. Tento rok sa vyrovnal pomer zastúpených profesií. V publiku bolo 18 % zástupcov mestských samospráv, 17 % ľudí pôsobiacich na investičnom a realitnom trhu, 11 % tvorili architekti a urbanisti, 14 % zástupcovia NNO a univerzít, 17 % študenti, 11 % zástupcovia médií a 12 % ostatní návštevníci.

všetky aktuality »
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
BIM conference