späť na obsah časopisu Medzi základné požiadavky inteligentnej budovy patrí zabezpečenie tepelno-vlhkostnej mikroklímy v interiéroch pri stále sa meniacich parametroch vonkajšej klímy, čo sa má vykonať pri maximálnej energetickej úspornosti. Túto náročnú požiadavku je možné vyriešiť len pomocou dobre vymysleného a vypracovaného energetického konceptu. Základné požiadavky energetického konceptu musia byť zakomponované do architektonického riešenia inteligentných budov.


Autor
Doc. Ing. Mária Budiaková
Digitalizované ukážky časopisov
Študentské hlasovanie CENA ARCH 2016
BAU 2017
Predplatné 2017
E-shop eurostav
Archbooks
HSF system
Unico