späť na obsah časopisu Amsterdam nie je veľkomestom ani svojou veľkosťou, ani počtom obyvateľov, dokonca nie je ani hlavným mestom. Avšak významom, charakterom a koloritom určite medzi ne patrí. Prímorské mesto so systémom okružných kanálov napojených na Atlantik, ktorých urbanistické poňatie a stvárnenie odráža jednotlivé obdobia, sa zviditeľnilo absolútne uvoľnenou atmosférou s kozmopolitným zložením obyvateľstva a taktiež dynamikou mestského života. Dnešné dva milióny obyvateľov vlastne reprezentuje nielen Európu, ale súčasne odráža bohatú, najmä stredovekú históriu a koloniálnu minulosť. V nepretržitom spojení s vodou evokuje pomenovanie Benátky severu.
Autor
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
Digitalizované ukážky časopisov
Cena ARCH 2017
E-shop eurostav
Archbooks
heroal