Časopis EUROSTAV - 12/2019

12/2019

Hlavná téma
Príbehy jubilujúcich firiem
Tematické okruhy
  • Drevené konštrukcie
  • Laureát ceny ARCH
  • Ceny SAS

28. ročník medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie VYKUROVANIE 2020 13.01.2020


Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, člen ZSVTS, REHVA 

Stavebná fakulta STU Bratislava,

Katedra TZB Slovenská komora stavebných inžinierov

vás pozývajú 

 

na tradičnú 28. konferenciu so zahraničnou účasťou VYKUROVANIE 2020, ktorá je v tomto roku zameraná na tému „Klimatické zmeny a inovácie pri zásobovaní teplom“.

Odborný program je rozdelený do 5 samostatných celkov prislúchajúcich jednotlivým dňom:

  • Energetika budov
  • Progresívna výroba tepla
  • Obnoviteľné zdroje energie
  • Automatizácia vo vykurovaní
  • Energetické služby

Spolu sa uskutoční 13 samostatných seminárov, 4 diskusné fóra a exkurzia. S prednáškou vystúpi okolo 100 odborníkov, z toho pätina zo zahraničia. Ich príspevky budú publikované v 500 stránkovom zborníku. Zároveň 40 popredných firiem bude prezentovať svoje výrobky, zariadenia a technológie.

Konferencia je určená odborníkom z oblasti vykurovania a energetiky, projektantom, prevádzkovateľom, investorom, zástupcom bytových družstiev a podnikov, spoločenstvám vlastníkov bytov, predstaviteľov štátnej správy, vedy a výskumu.

Prihlásiť sa môžete vyplnením záväznej prihlášky -  najneskôr do 15.1.2020 

Prihlášku na konferenciu a podrobný program nájdete na stránke Slovenskej spoločnosti pre techniku prostredia.http://www.sstp.sk/podujatia/kalendar-akcii/vykurovanie-2020-177_69sk.html

Xella Slovensko získala 15.11.2019

3. miesto v súťaži Firma roka 2019

Ekonomický týždenník TREND v 22. ročníku súťaže udelil výročné ceny za mimoriadne podnikateľské výsledky v kategórii Firma roka, Banka roka a Poisťovňa roka podľa ekonomických ukazovateľov. Odovzdávania cien, ktoré sa konalo 5. novembra 2019 v budove Slovenskej filharmónie, sa ako zástupca jednej z nominovaných spoločnosti zúčastnil Ing. Peter Markovič, generálny riaditeľ Xella CZ a Xella Slovensko. V najprestížnejšej kategórii Firma roka 2019 sa spoločnosť Xella Slovensko, spol. s r. o. umiestnila na skvelom treťom mieste.

všetky aktuality »
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG