Časopis EUROSTAV - 7-8/2018

7-8/2018

Hlavná téma
NOVÉ PRÍSTUPY K OBNOVE BUDOV
Tematické okruhy
  • Rekonštrukcia historických klenieb
  • Nové trendy, nároky a prístupy pri obnove bytových domov
  • Náklady na obnovu stavebného objektu
  • Nové trendy v stavebnej a priestorovej akustike

 

Nové trendy v stavebnej a priestorovej akustike

Bývanie budúcnosti 15.08.2018

študenti môžu ukázať, ako si ho predstavujú

Bývanie budúcnosti je témou ďalšieho ročníka medzinárodnej študentskej súťaže Active House Award. Registrovať sa môžu študenti už teraz. Na víťazov čakajú atraktívne ceny. Zapojiť sa môžu študenti vysokých škôl zo Slovenska a Českej republiky. Spoločnosť VELUX tento rok zvolila ako tému súťaže Bývanie budúcnosti. Dôvodom je starnutie Európskeho stavebného fondu, ale aj čoraz viac ľudí, ktorí bývajú v nezdravom vnútornom prostredí (podľa štúdie Healthy Home Barometer). Práve preto nastal správny čas, aby sme sa zamysleli nad tým, ako budeme v Európe v budúcnosti bývať. Študenti sa môžu registrovať najneskôr do 19. októbra 2018. Projekty do súťaže je potrebné odovzdať najneskôr 30. novembra 2018.

Týždeň zelených budov na Slovensku 14.08.2018

24. 9. - 3. 10. 2018 v Bratislave a v Košiciach

Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) už po ôsmy raz usporadúva Týždeň zelených budov na Slovensku. Tento sa koná súbežne so Svetovým týždňom zelených budov (World Green Buidling Week), ktorý je vlajkovou loďou zelených rád po celom svete. Zástupcovia udržateľnej výstavby upriamujú pozornosť na masívnu propagáciu ekologických, sociálnych a ekonomických cieľov, od riešenia klimatických zmien až po vybudovanie zeleného bývania, pracovného prostredia a komunít – lepších miest pre život, prácu a zábavu. Hlavným mottom tohtoročného Týždňa zelených budov na Slovensku je „EKOLOGICKY – ZDRAVO – EFEKTÍVNE“ a v tomto duchu sa budú niesť aj všetky pripravované akcie.

všetky aktuality »
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks