Časopis EUROSTAV - 12/2018

12/2018

Hlavná téma
MÍĽNIKY ROKU 2018
Tematické okruhy
  • Školské budovy potrebujú obnovu
  • Kvalitu vnútorného prostredia
  • Domy z 3D tlačiarne
  • Cesta z recyklovaného asfaltu


Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Active House Award, Velux