Časopis EUROSTAV - 5/2019

5/2019

Hlavná téma
5/2019
Tematické okruhy
  • Požiarna bezpečnosť stavieb
  • Akustika v zdravých budovách
  • Poštová office v Žiline
  • Inovačný inkubátor

Xella CZ 24.05.2019

Press Trip 2019 Plzeň

Pár dní po tohtoročnej Veľkej noci, presnejšie 24. až 26. apríla, usporiadala spoločnosť Xella CZ pre pracovníkov českých a slovenských odborných médií exkurziu do Plzne so zastávkou v Rakovníku so zámerom predstaviť im nedávno dokončené či rozostavané referenčné stavby realizované pomocou jej nových produktov. A tak v príjemnom jarnom počasí sa účastníci tohto Press Tripu najprv oboznámili s veľkoformátovým murovaním pomocou tvárnic Silka Tempo v rámci developerského projektu firmy Enekosystem, s. r. o. – bytového domu „Nad Svatou Trojicí“ v Rakovníku, kde si pri výstavbe troch bytoviek namiesto troch partií murárov vystačia dvaja murári a mini žeriav.

Záujem o obnoviteľné zdroje energií je v polčase 16.05.2019

Šanca pre slnečné kolektory je opäť 21. mája 2019

Blíži sa polčas uchádzania sa o poskytovanie poukážok Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) na vybrané obnoviteľné zdroje energií (OZE) v rámci Národného projektu Zelená domácnostiam II. Doterajšie výsledky ukazujú, že klesá záujem o kotly na biomasu, kde sa v 4.kole rezervovalo iba 465 460 €, čo bolo o niečo viac ako polovica z vyčlenenej sumy 800 000 €. Podobne aj šieste kolo projektu Zelená domácnostiam II, ktoré bolo zamerané na podporu inštalácií fotovoltických panelov, bolo uzatvorené v stanovenom termíne až na druhý deň, keď záujem domácností nepresiahol vyčlenenú alokáciu 800 000 €. Výnimkou sú slnečné kolektory, kde obe doterajšie kolá skončili po niekoľkých minútach rezervovaním celej sumy.

všetky aktuality »
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Active House Award, Velux