Časopis EUROSTAV - 9/2018

9/2018

Hlavná téma
OBAL BUDOV – FASÁDY, STRECHY, STAVEBNÉ OTVORY
Tematické okruhy
  • S citom pre detail
  • Sledovanie tepelnotechnických charakteristík
  • Ako svetlo a teplo využiť v budovách budúcnosti
  • Domy pre život


Medzinárodná prierezová odborná konferencia 11.09.2018

HYDROIZOLÁCIE SPODNÝCH STAVIEB BUDOV

Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť – člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) a Slovenská komora stavebných inžinierov usporiadajú medzinárodnú prierezovú odbornú konferenciu HYDROIZOLÁCIE SPODNÝCH STAVIEB BUDOV v rámci týždňa vedy a techniky na Slovensku 2018. Konferencia sa bude konať 8. novembra 2018 v Kongresovej sále ZSVTS na Koceľovej ulici 15 v Bratislave. Cieľom konferencie je zamerať pozornosť na predpokladanú životnosť podzemnej časti budov, ktorú je potrebné rozdeliť do troch kategórií: 1. na menej, alebo ľahko opraviteľné, 2. na ťažko opraviteľné, 3. plnú životnosť hydroizolácií spojenú so životnosťou budov.

Týždeň zelených budov na Slovensku 10.09.2018

24. 9. - 3. 10. 2018 v Bratislave a v Košiciach

Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) už po ôsmy raz usporadúva Týždeň zelených budov na Slovensku. Tento sa koná súbežne so Svetovým týždňom zelených budov (World Green Buidling Week), ktorý je vlajkovou loďou zelených rád po celom svete. Zástupcovia udržateľnej výstavby upriamujú pozornosť na masívnu propagáciu ekologických, sociálnych a ekonomických cieľov, od riešenia klimatických zmien až po vybudovanie zeleného bývania, pracovného prostredia a komunít – lepších miest pre život, prácu a zábavu. Hlavným mottom tohtoročného Týždňa zelených budov na Slovensku je „EKOLOGICKY – ZDRAVO – EFEKTÍVNE“ a v tomto duchu sa budú niesť aj všetky pripravované akcie.

všetky aktuality »
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Active House Award, Velux