Časopis EUROSTAV - 5/2018

5/2018

Hlavná téma
BIM – TECHNOLÓGIA BUDÚCNOSTI
Tematické okruhy
  • BIM je pre nás už nevyhnutnosť
  • Ako BIM napreduje?
  • Quo vadis, N!DO?
  • Koncepcia zavádzania BIM v ČR

 Samostatná príloha: Top inovácie v stavebníctve 

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks