Časopis EUROSTAV - 11/2018

11/2018

Hlavná téma
DREVO, BETÓN, OCEĽ, SKLO
Tematické okruhy
  • Transparentnosť v architektúre
  • Výstavba drevostaviebrodinných domov
  • Pohľadové betóny súčasnosti
  • CE.ZA.AR 2018

Výsledky súťaže EFEKTIA 2018 14.11.2018

víťazný projekt ušetril takmer 200-tisíc eur za rok

Energetická efektívnosť je témou dnešnej doby. Okrem životného prostredia dokáže výrazne šetriť aj rozpočty súkromných aj verejných organizácií. Asociácia poskytovateľov energetických služieb (APES) preto zorganizovala už 2. ročník súťaže o najlepšie projekty energetickej efektívnosti. Ide o investície do nových technológií a modernizácie budov, ktoré významne znižujú platby za energie. V tomto roku súťaž niesla podtitul „Voľnejšie ruky pre verejný sektor“. V kategórii verejný sektor zvíťazil projekt EPC pre Gymnázium M. R. Štefánika a Gymnázium Imre Madácha, realizovaný Trnavským samosprávnym krajom. Ocenenie za 1. miesto v kategórii verejný sektor získala spoločnosť Svet zdravia za projekt Energeticky úsporné opatrenia v areáli Nemocnice arm. generála L. Svobodu vo Svidníku, ktorý si odniesol aj Hlavnú cenu EFEKTIA 2018 za celkovo najlepší projekt GES. Najlepším projektom energetickej efektívnosti odovzdal ceny aj minister hospodárstva Peter Žiga. Súťaž podporili spoločnosti e-Dome a ČEZ ESCO.

VKB 2018 - 29. ročník konferencie 13.11.2018

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS, v spolupráci s Katedrou technických zariadení budov Stavebnej fakulty STU v Bratislave, so Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI) organizuje v tomto roku 29. ročník konferencie Vnútorná klíma budov 2018
na tému Úspory energie verzus vnútorné prostredie. Konferencia sa uskutoční v dňoch 27. a 28. XI. 2018, v Hoteli ATRIUM***, v Novom Smokovci.

všetky aktuality »
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Active House Award, Velux