• Časopis Eurostav je odborno-vedeckým recenzovaným časopisom pre oblasť stavebníctva a architektúry, ktorý vychádza na slovenskom mediálnom trhu periodík už od roku 1994. Vysokú odbornú úroveň, ako aj aktuálnosť tém, garantuje tiež 9-členná redakčná rada časopisu.
  • Časopis Eurostav si za svojej existencie vydobyl popredné miesto medzi časopismi obdobného zamerania a je pokladaný odbornou verejnosťou za mienkotvorné médium v tejto oblasti. Dôkazom toho je, že je hlavným alebo generálnym mediálnym partnerom najprestížnejších akcií (súťaže, výstavy) z oblasti stavebníctva a architektúry.
  • Časopis Eurostav nie je voľne v predaji, ale je v náklade 5 000 ks zasielaný priamo predplatiteľom (projektanti, architekti, stavební podnikatelia, manažéri v stavebných firmách, investori, výrobcovia stavebných materiálov, pedagógovia a študenti stavebných a architektonických škôl).

 

Časopis EUROSTAV - 6/2018

6/2018

Hlavná téma
STAVEBNÍCTVO ZA ROK 2017
Tematické okruhy
  • Ako pomáhajú úspešné firmy
  • Práce je veľa, ľudí málo
  • Nových projektov pribúda, no v zdravej miere
  • Výsledky slovenských stavebných podnikov v roku 2017

 Samostatná príloha: Príbehy úspešných firiem

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks