• Časopis Eurostav je odborným recenzovaným časopisom pre oblasť stavebníctva a architektúry, ktorý vychádza na slovenskom mediálnom trhu periodík už od roku 1994. Vysokú odbornú úroveň, ako aj aktuálnosť tém, garantuje tiež 9-členná redakčná rada časopisu.
  • Časopis Eurostav si za svojej existencie vydobyl popredné miesto medzi časopismi obdobného zamerania a je pokladaný odbornou verejnosťou za mienkotvorné médium v tejto oblasti. Dôkazom toho je, že je hlavným alebo generálnym mediálnym partnerom najprestížnejších akcií (súťaže, výstavy) z oblasti stavebníctva a architektúry.
  • Časopis Eurostav nie je voľne v predaji, ale je v náklade 6 000 ks zasielaný priamo predplatiteľom (projektanti, architekti, stavební podnikatelia, manažéri v stavebných firmách, investori, výrobcovia stavebných materiálov, pedagógovia a študenti stavebných a architektonických škôl).

 

Časopis EUROSTAV - 12/2017

12/2017

Hlavná téma
HIGHLIGHTY V STAVEBNÍCTVE
Tematické okruhy
  • Priemyselná revolúcia 4.0 a stavebníctvo
  • Laserové skenovanie – progresívny nástroj
  • Highlighty zo Stavebnej fakulty TUKE
  • Prepojenie minulosti s prítomnosťou
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
heroal