• Časopis Eurostav je odborno-vedeckým recenzovaným časopisom pre oblasť stavebníctva a architektúry, ktorý vychádza na slovenskom mediálnom trhu periodík už od roku 1994. Vysokú odbornú úroveň, ako aj aktuálnosť tém, garantuje tiež 9-členná redakčná rada časopisu.
  • Časopis Eurostav si za svojej existencie vydobyl popredné miesto medzi časopismi obdobného zamerania a je pokladaný odbornou verejnosťou za mienkotvorné médium v tejto oblasti. Dôkazom toho je, že je hlavným alebo generálnym mediálnym partnerom najprestížnejších akcií (súťaže, výstavy) z oblasti stavebníctva a architektúry.
  • Časopis Eurostav nie je voľne v predaji, ale je v náklade 5 000 ks zasielaný priamo predplatiteľom (projektanti, architekti, stavební podnikatelia, manažéri v stavebných firmách, investori, výrobcovia stavebných materiálov, pedagógovia a študenti stavebných a architektonických škôl).

 

Časopis EUROSTAV - 1-2/2021

1-2/2021

Hlavná téma
ZAKLADANIE STAVIEB
Tematické okruhy

DREVOSTAVBY

Drevostavby ako udržateľná forma výstavby

ENERGETICKÁ  HOSPODÁRNOSŤ BUDOV

Energetická efektívnosť prioritou

Novostavby – ťahúni na ceste k dekarbonizovanému fondu budov

ZAKLADANIE STAVIEB

Zakladanie stavieb a druhá generácia eurokódov

Využitie geotermálnej energie pri zakladaní stavieb

Pôsobenie vody na základy a spodnú stavbu

ARCHITEKTÚRA

Organicky stvárnený SKY PARK Residence

VÝSTAVBA VO SVETE

Ekologická drevená skladačka

UDRŽATEĽNÁ ARCHITEKTÚRA

NÁJOMNÉ BÝVANIE

OBNOVA PAMIATOK

INFOSERVIS


Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG