späť na obsah časopisu Medzi základné požiadavky inteligentnej budovy patrí zabezpečenie tepelno-vlhkostnej mikroklímy v interiéroch pri stále sa meniacich parametroch vonkajšej klímy, čo sa má vykonať pri maximálnej energetickej úspornosti. Túto náročnú požiadavku je možné vyriešiť len pomocou dobre vymysleného a vypracovaného energetického konceptu. Základné požiadavky energetického konceptu musia byť zakomponované do architektonického riešenia inteligentných budov.


Autor
Doc. Ing. Mária Budiaková
Digitalizované ukážky časopisov
Predplatné 2018
Cena verejnosti CENA ARCH 2017
E-shop eurostav
Archbooks
heroal