Časopis EUROSTAV - 5/2000
Tematické okruhy
Prezentácia stavieb víťazných a prihlásených do sútaže, ich architektov, projektantov, investorov, dodávatelov a subdodávatelov

Obsah

 • NÁŠ HOSŤ
 • Rozhovor s Ing. Máriou Brichtovou, prezidentkou ABF Slovakia
 • STAVITEĽSKÉ UMENIE
 • Rozvoj procesuálnej stránky staviteľstva
 • STAVBA ROKA 2000
 • Rozhovor s predsedom poroty, Akad. arch. Ing. Karolom Gregorom
 • ANKETA
 • Rozhovor s jednotlivými členmi poroty
 • OCENENÉ STAVBY
 • Titul - "Stavba roka", Cena Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, Cena Slovenskej komory stavebných inžinierov
 • NOVÁ LAKOVŇA VOLKSWAGEN SLOVAKIA, A. S.
 • Titul - "Stavba roka", Cena Slovenskej komory architektov
 • REGIONÁLNE CENTRUM TATRA BANKY, A. S., KOŠICE
 • Titul - "Stavba roka", Cena Prvej stavebnej sporiteľne, a. s. "Bytový dom roka"
 • BYTOVÝ DOM NAD LÚČKAMI II, BRATISLAVA
 • Cena Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
 • REKONŠTRUKCIA ROKOVACÍCH PRIESTOROV ÚČELOVÉHO ZARIADENIA HOTEL BÔRIK, BRATISLAVA
 • Cena Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
 • KYSELINA DUSIČNÁ III
 • Cena Vydavateľstva Eurostav, s. r. o.
 • EVANJELICKÁ BOHOSLOVECKÁ FAKULTA UK, BRATISLAVA - MACHNÁČ
 • Cena Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva
 • POLYFUNKČNÝ DOM NA NÁMESTÍ M. BENKU, BRATISLAVA
 • Cena Asociácie súkromných stavebných podnikateľov Slovenska
 • MEŠTIANSKY DOM 148/1, BANSKÁ ŠTIAVNICA
 • NEOCENENÉ STAVBY
 • MESTSKÉ VILY Drotárska ulica, Bratislava ? Machnáč
 • OBCHODNO-PREVÁDZKOVÉ ZARIADENIE, Banská Štiavnica
 • MALÁ VODNÁ ELEKTRÁREŇ NA HRONE - TURÁ
 • D-NÁBYTOK Lučenec
 • RODINNÝ DOM "ŠPECIÁL"
 • STARÁ TRŽNICA, Bratislava
 • VODNÁ PÍLA A ELEKTRÁREŇ JAHODNÁ
 • ROYKO PASSAGE Bratislava, Obchodná ul
 • ADMINISTRATÍVNA BUDOVA SPP, KOMPRESOROVÁ STANICA PLYNU - KS 01 R, Veľké Kapušany
 • OKRESNÝ SÚD Pezinok
 • EKONOMIKA V STAVEBNÍCTVE
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG