späť na obsah časopisu Riešenie akustiky uzavretých priestorov vychádza predovšetkým zo základných znalostí vlnovej, geometrickej a štatistickej akustiky. Úlohou projektanta je zabezpečenie akustickej kvality a pohody v riešenom priestore. Aj v prípade športových stavieb, akými sú napríklad telocvične, plavárne, posilňovne, tenisové haly, športové haly, strelnice a mnohé ďalšie stavby určené na športové účely, je potrebné venovať pozornosť problematike priestorovej akustiky. Nemenej dôležitá je časť stavebnej akustiky, ktorá sa zaoberá šírením zvuku v stavebných konštrukciách.


Autor
Ing. Peter Zaťko
Digitalizované ukážky časopisov
Predplatné 2018
Cena verejnosti CENA ARCH 2017
E-shop eurostav
Archbooks
heroal