späť na obsah časopisu Priemyselné parky predstavujú kľúčovú oblasť pre vstup priamych zahraničných investícií do krajiny. Skúsenosti z niektorých krajín hovoria až o 60% podiele týchto investícií do priemyselných parkov. Ich vytváranie prispieva k zlepšeniu celkovej ekonomickej situácie daného regiónu. Dochádza k vytváraniu nových pracovných príležitostí a tým k zníženiu nezamestnanosti v danom regióne. Priemyselné parky prispievajú k oživeniu podnikateľského prostredia, vytvárajú predpoklady pre vznik nových ekonomických väzieb so subdodávateľmi (podpora malého a stredného podnikania). Výrazne tiež vplývajú na celkový sociálny, kultúrny a vzdelanostný rast v oblasti.


Autor
Ing. Rastislav Valovič
Digitalizované ukážky časopisov
Predplatné 2018
Cena verejnosti CENA ARCH 2017
E-shop eurostav
Archbooks
heroal