späť na obsah časopisu Občianske stavby. Spoločenské objekty. Sú okolo nás, sú tu predovšetkým pre nás. Nie všetky sú však navrhnuté a postavené tak, aby sa nám všetkým aj páčili. Subjektivita v posudzovaní architektúry občianskych stavieb je prirodzená a dokonca aj žiadúca. Niekomu sa páči to, inému niečo celkom iné. Ide však o to, že u nás (ale samozrejme platí to pre celý svet) vznikajú z času na čas stavebné diela, ktoré deformujú a negatívne ovplyvňujú nielen estetické kvality prostredia, ale aj estetické cítenie najmä širšej verejnosti. Ide o astavebné diela, ktorých tvorcovia akoby pri tvorbe architektonického konceptu vychádzali z presvedčenia, že architektúra bude už a priori dobrá, ak nepoužijem pravý uhol, ale uprednostním krivku. Alebo naopak, pravý uhol zaručí čistotu architektonického riešenia. Samozrejme, že takéto pohľady sú veľmi zjednodušené. Aký je názor odborníka ? dekana Fakulty architektúry STU Bratislava Doc. Ing. arch. Roberta Špačka, CSc., na architektonickú tvorbu všeobecne a konkrétne na tvorbu občianskych budov? Zaručí podľa neho uplatnenie krivky a priori peknú architektúru? Je pravý uhol vinný, alebo nevinný?


Autor
Doc. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.
Digitalizované ukážky časopisov
Predplatné 2018
Cena verejnosti CENA ARCH 2017
E-shop eurostav
Archbooks
heroal