späť na obsah časopisu Prevádzkové náklady sa stávajú pre mnohých investorov ? užívateľov občianskej stavby konkrétnym pojmom až v samotnej fáze jeho užívania. Je pochopiteľné, že investori vo fáze obstarávania stavebného diela kladú výrazný akcent na minimalizáciu obstarávacích nákladov, a možno sa neskôr ešte zaujímajú o prevádzkové náklady v prvých rokoch jeho používania. Počas dlhej životnosti stavebného objektu sa prevádzkové náklady však sčítavajú do vysokých súm. Ak investor chce efektívne investovať, mal by sa už projektovej fáze investičného procesu dôkladne zaujímať aj o budúce prevádzkové náklady.


Autor
Ing. Viera Somorová PhD.
Digitalizované ukážky časopisov
Predplatné 2018
Cena verejnosti CENA ARCH 2017
E-shop eurostav
Archbooks
heroal