späť na obsah časopisu Architektúra s prívlastkami ekologická, či inteligentná, je ako pojem frekventovaná u nás už dlho. Oveľa menej frekventované sú relevantné realizácie. Najmä v oblasti obytných budov. Táto kategória sa správa ako najkonzervatívnejšia, bývanie zrejme najviac súvisí s tradíciou. Problematika nízkoenergetických až nulových domov zaplnila najmä v zahraničí viacero kníh. Prelomové realizácie väčšinou rodinných domov, robili architekti spravidla pre seba, asi aby uniesli zodpovednosť za prípadné nedostatky. Príklady však pritiahli pozornosť a energetická efektívnosť sa stala marketingovým sloganom aj pre firmy obchodujúce s rodinnými domami. (?3-litrový dom?)
Autor
Doc. Ing. arch. R. Špaček, CSc.
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG