späť na obsah časopisu Stavebník rodinného domu sa často obracia na projektanta či architekta s otázkou, z čoho realizovať hrubú stavbu rodinného domu tak, aby bola trvácna, čo najmenej investične náročná, ale zároveň kvalitná, realizovaná v čo najkratšom možnom čase, s minimálnymi prevádzkovými nákladmi (na energie, údržbu, opravy, výmeny prvkov a podobne). Na prvý pohľad sa javí, že tieto často protichodné požiadavky sú ťažko splniteľné. Projektant nie vždy musí poznať a skúšať možné varianty výberu materiálov, posudzovať výsledok pri ich zmene, ale spravidla sa riadi osvedčenými postupmi, vlastnou skúsenosťou, určitou tradíciou, ako aj miestnymi zvyklosťami. Na stavebnom trhu je pomerne dostatočný sortiment stavebných materiálov a celých systémov pre jednotlivé časti hrubej stavby. V tomto článku uvádzame prehľad možných materiálových riešení pre jednotlivé časti hrubej stavby bez nároku na komplexnosť, ale s jednotlivými parametrami, ktoré by mali stavebníkovi pomôcť pri rozhodovaní, z čoho stavať.
Autor
Doc. Ing. Vojtech Klímek, CSc, Ing. Naďa Antošová
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG