späť na obsah časopisu Hľadanie optimálnych foriem mestského prostredia ako prostredia pre život napĺňajúceho všetky stránky kvalitného bývania, patrí k hlavným požiadavkám na spoločnosť a najmä architektov ako tvorcov tohto prostredia. Otázka kvality bývania je úzko spojená s kvalitou prostredia, v ktorom náš bytový či rodinný dom stojí. Veľkou mierou je voľba bytu ovplyvnená štvrťou či sídliskom, v ktorom sa nachádza. Či už preferujeme sídlisko v okrajovej časti alebo byt v blokovej zástavbe vnútorného mesta, určite uprednostníme upravený priestor s dostatkom kvalitnej zelene, udržiavaným detským ihriskom, lavičkami na posedenie, s dobrým osvetlením a dostatkom parkovacích či garážových miest.
Autor
Doc. Ing. arch. Daniela Gažová, PhD.
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG