späť na obsah časopisu Pojem facility management nie je už ani na Slovensku úplne neznámy. Avšak nie je veľa tých, ktorí vedia presne čo tento pojem znamená a aké činnosti zahŕňa. Často si pod pojmom facility management predstavujeme len správu budov či nehnuteľností, pričom to je len jedna z činností, ktorou sa facility management zaoberá. Komplexnejší pohľad na problematiku facility managementu, na jeho ciele, činnosti a predovšetkým efekty pri jeho zavedení ponúka v nasledujúcom príspevku Ing. Viera Somorová zo Stavebnej fakulty STU Bratislava.
Autor
Ing.Viera Somorová PhD.
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG