späť na obsah časopisu Titul Stavba roka 2002 v Českej republike je od roku 1992, kedy bola založená, podobne ako u nás, najvýznamnejším medziročným ocenením architektonického a stavebného umenia v Českej republike. Na stavebnom veľtrhu For Arch v Brne v septembri získala tento titul administratívna budova hlavnej správy ČEZ, a.s. v Prahe ? Michli. Porota ocenila ?vysoko sofistikovanú budovu s významne ekonomizovanou spotrebou energie, so zreteľom na umiernený výraz?. Sídlo hlavnej správy ČEZ, a.s. používa na zníženie energetickej náročnosti pasívne aj aktívne prostriedky a je prvou administratívnou budovou v Českej republike, ktorá využíva vo väčšine svojich kancelárskych priestorov nočné ochladzovanie a prirodzenú ventiláciu, čím dopĺňa mechanické vetranie a nahradzuje náročné klimatizačné systémy.
Autor
pripravila M. Cifrová
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG