späť na obsah časopisu Podľa medzinárodných štatistík trávi súčasný človek až deväť desatín svojho života v uzavretých priestoroch. Z tejto skutočnosti vyplýva dôležitosť zodpovedajúcej kvality vnútorného prostredia a jeho vplyvu na zdravie užívateľov. Patričná pozornosť sa problematike vnútornej mikroklímy budov začala venovať len v posledných rokoch, pretože početné výskumy a merania dokázali súvislosť symptomatických prejavov rôznych zdravotných problémov, zhoršenia zdravotného stavu osôb alebo vážnych ochorení s prítomnosťou viacerých foriem zaťaženia interiérového prostredia. Ak sa má dosiahnuť účinné vylúčenie škodlivých vplyvov na ľudské zdravie vo vnútorných priestoroch budov, je nevyhnutné poznať ich rozličné formy, pôvod a účinky, ako aj prostriedky na predchádzanie a vylúčenie ich výskytu a opatrenia na ich odstránenie.
Autor
Ing, arch. Eugen Nagy
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG