späť na obsah časopisu Tepelná izolácia v šikmej streche môže byť umiestnená medzi krokvami, nad nimi alebo v kombinácii týchto riešení. Ak je umiestnená len medzi krokvami alebo pod krokvami, tieto nosné prvky zhoršujú výsledný tepelnoizolační účinok konštrukcie. Naviac celý prierez krokvy je nepriaznivo ovplyvňovaný pôsobením hlavne v zimnom období teplotným rozdielom od -13,6 do +11 oC. Toto teplotné namáhanie ovplyvňuje mechanické chovanie krokví, predovšetkým ich dĺžkové zmeny, krútenie, ohyb s následným vznikom trhlín. Z toho vyplýva, že optimálne umiestnenie tepelnej izolácie je nad krokvami.
Autor
Ing. Zdeněk Janík
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG