späť na obsah časopisu Hlina je najstarším a najosvedčenejším stavebným materiálom a tisícročia plnila v mnohých oblastiach funkciu základného materiálu na výstavbu obydlí. V druhej polovici 20. storočia podobne ako mnohokrát v histórii upadla výstavba z hliny do zabudnutia. Snaha po masovom nasadení novodobých stavebných materiálov vyznačujúcich sa vysokou trvanlivosťou, možnosťou priemyselnej výroby a rýchlej montáže spôsobila po I. svetovej vojne postupný ústup od využitia hliny v stavebníctve. Napriek tomu stále vznikajú hlinené novostavby, ktoré oceňujú prednosti tohto výnimočného stavebného materiálu, a jednou z nich je Kaplnka Zmierenia v Berlíne.
Autor
Ing. arch. Tibor Varga a doc. Ing. arch. Rudolf Šutovský, PhD.
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG