späť na obsah časopisu Masada je ťažko prístupná prírodná pevnosť nachádzajúca sa na skalnom plató dlhom asi 600 a širokom asi 300 metrov. Lokalita či skôr plochá skala nachádzajúca sa v skalnatom teréne asi 50 km od Chirbet Kumránu, na západnej strane Mŕtveho mora na území Palestíny (dnes Izraela). Ide o jedno z najpôsobivejších nálezísk na Blízkom východe a jedna z najskvelejších ukážok umenia obrany, ale i útoku zo staroveku. Jej história je spojená s Herodesom, kráľom Judey, ktorý v nepokojných časoch tej doby (v 2. polovici 1. stor. po Kr., kedy Palestína bola rímskou provinciou) potreboval nedobytnú pevnosť, ktorá by mu okrem bezpečnosti zároveň poskytovala aj prepych a pohodlie. Za týmto účelom tu nechal postaviť viacero stavieb
Autor
Doc. PhDr. Peter Gajdoš
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG