späť na obsah časopisu Renovácia povrchových úprav stavebných objektov je veľmi citlivou etapou celého procesu obnovy a výrazne ovplyvňuje celkový dojem z kvality realizácie, pretože je na prvý pohľad viditeľná. Pri pamiatkovo chránených objektoch pri nej môže prísť k znehodnoteniu ich celkového vzhľadu, najmä ak objekty po obnove stratia svoj autentický historický vzhľad. Bežnými chybami sú napríklad voľba omietkovej zmesi iného druhu a skladby zrnitosti, ako boli pôvodné omietky objektu, alebo zrealizovanie omietok do roviny požadovanej pre novostavby, miesto vyhotovenia zvlnenej plochy historickej steny.
Autor
Ing. Oto Makýš, PhD.
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG