späť na obsah časopisu V časopise Eurostav č. 1/2003 sme sa príspevkom ?Patologické javy na zatepľovacích systémoch? zaoberali problematikou kontaminácie kontaktných zatepľovacích systémov riasami. Našou snahou bolo upozorniť na súvisiace technologické problémy spojené s výskytom lokálnych alebo celoplošných riasových porastov a zároveň otvoriť otázku riešenia sanácie a prevencie ich tvorby. Vzhľadom k početným ohlasom k danej problematike prinášame do pozornosti výber výrobkov s likvidačným, sanačným, dezinfekčným alebo preventívnym účinkom proti riasam. Uvedené prípravky sú súčasťou výskumnej úlohy a výsledky (vhodnosť aplikácie a účinky) sú získané praktickým testovaním ? terénnymi pokusmi, alebo z údajov uvádzaných v príbalových informáciách. Ide o priamu metódu prevencie bikorózie, kde u každého výrobku, ktorý je dnes dostupný na slovenskom trhu, sú uvedené všetky potrebné údaje.
Autor
Ing. Naďa Antošová, doc. Ing. Vojtech Klímek, PhD.
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG