späť na obsah časopisu Stav budovy v centre mesta pred rekonštrukciou bol z hľadiska architektonického, stavebnofyzikálneho, technického, materiálového neakceptovateľný. Budovanie objektov s využitím na prenájom priestorov, resp. rekonštrukcia existujúcich budov vytvára tlak na celkové pôsobenie stavby, na vizuálne vyjadrenie dôveryhodnosti, prosperity a úspešnosti. Staršie budovy v súťaži o klienta a v neposlednom rade i v prirodzenom úsilí o zníženie prevádzkových nákladov (napr. zateplením fasád) postupne menia svoju architektonickú tvár a technické vybavenie. Pochopiteľne, je to na prospech nielen užívateľov budov, ale aj nášho hlavného mesta.
Autor
Ing. arch. Peter Kucharovič
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG