späť na obsah časopisu Deus architectus mundi, architectus secundus deus ? táto pozícia stojí v pozadí európskeho postoja k architektúre, možno ju nosíme v niektorej vrstve nášho architektonického podvedomia a občas nás máta v našich postojoch. Najmä ?architectus secundus deus? otvára otázku totalitných rozhodnutí architektov aj v prostredí politickej demokracie.
Autor
Doc. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG