späť na obsah časopisu za stavebné dielo s najväčším ekologickým a priestorotvorným prínosom Autor architektonického riešenia: Ing. Zuzana FÁBOROVÁ Hlavný projektant: ISTROENERGO, a. s., Bratislava Hlavný zhotoviteľ: SIEMENS AG, Östereich, Wien VÁHOSTAV-SK, a. s., Žilina Stavebník: OLO, a. s., Bratislava Celkové investičné náklady: 60,00 mil. Euro Lehota výstavby: 02/2000 ? 12/2002
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG