späť na obsah časopisu za uplatnenie poznatkov vedy a techniky v rekonštrukcii stavebného diela Autori architektonického riešenia: Ing. Viera BRECKOVÁ Ing. arch. Jozef LÖRINC Ing. arch. Marcel TOMKO Hlavný projektant: ZINPRO, a. s., Michalovce Hlavný zhotoviteľ: HORNEX, a. s., Bratislava Stavebník: Ministerstvo zahraničných vecí SR Celkové investičné náklady: 173,658 mil. Sk Lehota výstavby: 07/2001 ? 05/2002
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG