späť na obsah časopisu Autori architektonického riešenia: Ing. Martin KVASNICA Hlavní projektanti: Štúdio FOR Ing. Vladimír KOHÚT - PRODIS Hlavný zhotoviteľ: RAFT, s. r. o., Bratislava Stavebník: International Committee for the Perservation of Gravesites of Geonai Pressburg ? Bratislava, Slovakia, New York, zastúpený v SR: Židovská náboženská obec, Bratislava Celkové investičné náklady: 26,00 mil. Sk Lehota výstavby: 05/2001 ? 05/2002
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG