späť na obsah časopisu Autor architektonického riešenia: doc. Akad. arch. Ing. arch. Ján BAHNA Hlavný projektant: AA Ateliér architektúry, Bratislava Hlavný zhotoviteľ: STAVASTA, spol. s r. o., Banská Štiavnica Stavebník: LINEA, a. s., Bratislava Celkové investičné náklady: 25,00 mil. Sk Lehota výstavby: 06/2001 ? 11/2002
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG