Časopis EUROSTAV - 6/2003
Tematické okruhy
systémy zakladania, paženia a debnenia, betónové konštrukcie, komponenty železobetónu vrátane prísad, systémy betonáže a transport betónu, izolačné systémy a povrchové úpravy vrátane náterových materiálov, lešenia, protihlukové zábrany a zvodidlá. Vododhospodárske objekty, úpravy tokov a riek, prečerpávačky, ČOV, kanalizácie, vodovody. Ochranné stavebné systémy pred povodňami (preventívne, regulačné a havarijné).
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG