späť na obsah časopisu Kvalitné cesty, diaľnice a rozvinutá železničná sieť sú pre každý štát životne dôležité, sú tepnami krajiny, ktoré podmieňujú dynamický rozvoj hospodárstva, prílev zahraničných investorov, rozvoj cestovného ruchu. Ich premyslené budovanie a udržiavanie je jednoducho podmienkou dobrého fungovania hospodárstva a prosperity krajiny. Tempo rozvoja cestných komunikácií na Slovensku je závislé od možností získavania prostriedkov na financovanie ich výstavby. Aké sú zdroje financovania výstavby cestných a železničných stavieb na najbližšie obdobie, aká je vôbec stratégia rozvoja dopravy najmä z pohľadu integrácie SR do EÚ a ako sa využívajú štrukturálne fondy EÚ na financovanie cestných a železničných stavieb sme sa porozprávali s ministrom dopravy, pôšt a telekomunikácií Ing. Pavlom Prokopovičom.
Autor
Pripravila Darina Lalíková
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG