späť na obsah časopisu Vertikálne protihlukové opatrenia, okrem svojej primárnej funkcie ochrany životného prostredia, sekundárne pomáhajú artikulovať priestor, v ktorom sú osadené. Svojím umiestnením v priestore tvoria hranicu medzi dvoma odlišnými priestormi, ktoré sú súčasne prevádzkovo prepojené. Zároveň vznikajú plochy vnímané značným množstvom ľudí. Protihlukovú clonu treba riešiť s ohľadom na dané prostredie v kontexte na okolie.
Autor
Ing. arch. Peter Krušinský a Dr. Ing. Martin Decký
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG