Časopis EUROSTAV - 7/2003
Tematické okruhy
špecifiká tejto kategórie stavieb z hľadiska konštrukcií, technolócií a materiálov, zvláštnosti ich vybavenia technológiami vzhľadom na životné prostredie, komfort oddychu a rekreačné využitie, najmä v objektoch na prechodná bývanie (hotely, penzióny, objekty agroturistiky a pod.). Technické a technologické vybavenie športovísk pre letné, vodné a zimné športy vr. Špeciálnych (golfové ihriská, jazdecké areály, strelnice a pod.).
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG