späť na obsah časopisu Športová hala je súčasťou školiaceho centra Odenwaldschule v Oberhambachu, ktoré leží v chránenej krajinnej oblasti. Školiace centrum tvorí viacero samostatných objektov, ktoré majú svoju typickú architektúru a pre účely školiaceho centra boli pred časom rekonštruované. Nosnými materiálmi aj po ich rekonštrukcií ostali lomový kameň a drevo. Novopostavenú športovú halu bolo potrebné citlivo integrovať do existujúceho areálu Odenwaldschule aj do celkovej chránenej krajinnej oblasti a pri jej architektonickom stvárnení sa architekti rozhodli využiť drevo ako pekný architektonický, ekologický a najmä prírodný materiál. Okrem inšpirujúceho architektonického konceptu, je zaujímavým aj energetický a ekologický koncept budovy.
Autor
V spolupráci s Merk Holzbau Gbmh & Co pripravila D. Lalíková
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG