Časopis EUROSTAV - 8/2003
Tematické okruhy
Konštrukčné systémy výstavby halových objektov, systémy opláštenia, strešné systémy halových objektov, revitalizácia starých priemyselných areálov na iné účely (obchodné, športové, administratívne), architektúra priemyselných objektov, povrchové úpravy, podlahy v priemyselných objektoch, zvuková izolácia a priemyselné izolácie s odolnosťou voči agresívnemu prostrediu, požiarna bezpečnosť, vnútroareálovú prepravu, výťahy a žeriavy.
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG