späť na obsah časopisu V súvislosti s prípravou decembrového čísla časopisu Eurostav, ktoré je venované priemyselným stavbám, sme chceli našich čitateľov informovať aj o pripravovanej a plánovanej výstavbe priemyselných parkov a areálov v SR. Každé naplnenie vízií o plánovanej investícii znamená totiž prácu pre projektantov, architektov, pre stavebné firmy? Koniec roka sa blíži a všetky zložky výstavbového procesu plánujú aktivity na budúci rok. Naším cieľom bolo preto poskytnúť informácie, tykajúce sa uvažovanej výstavby priemyselných areálov a priemyselných parkov v Slovenskej republike v horizonte do roku 2010. O spoluprácu sme požiadali aj Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Podrobnejšie informácie sme chceli získať jednak o pripravovaných priemyselných parkoch v rámci celej SR, ako aj o tzv. ?Zlatom trojuholníku? medzi Bratislavou a Záhorím, vrátane parku Euro Valley. Podobne nás tiež zaujímali informácie o napredovaní výstavby projektu pre Peguot a Citroën pri Trnave.
Autor
Pripravila redakcia
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG