späť na obsah časopisu Tvorbe optimálnych pracovných podmienok sa nevenovala, a ani sa v súčasnosti nevenuje zodpovedajúca pozornosť, hlavne v oblasti komplexnej predprojektovej a projektovej prípravy. Pokiaľ je možné hodnotiť a navrhovať optimálne pracovné podmienky, treba sa zamerať na problémy, ktoré sa vyskytujú priamo pri výrobe v prevádzkach priemyselných budov. Je nutné vychádzať z problémov tak ako ich pociťujú samotní zamestnanci pri pracovnej činnosti. Uskutočnený bol prieskum ako vnímajú prostredie zamestnanci vo výrobnom závode. Výsledky hodnotenia sa nachádzajú v nasledovnom prehľade.
Autor
Doc. Ing. Dušan Katunský, CSc., Ing. Martin Lopušniak, Ing. Pavol Oravec, TU Košice ? Stavebná fakulta
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG