Časopis EUROSTAV - 5/2004
Tematické okruhy
Prezentácia stavieb víťazných a prihlásených do súťaže, ich architektov, projektantov, investorov, dodávateľov a subdodávateľov

Obsah

 • EDITORIÁL
 • 10. ročník súťaže STAVBA ROKA 2004
 • Rozhovor s prezidentkou ABF Slovakia Ing. Máriou Brichtovou
 • Desať rokov súťaže STAVBA ROKA v číslach
 • Rozhovor s Ing. Antonom Novotným, generálnym riaditeľom sekcie stavebníctva na MVRR SR
 • Súťaž Stavba roka 2004 z pohľadu medzinárodnej odbornej poroty
 • Pohľad odbornej verejnosti na súťažné diela
 • PREHĽAD OCENENÝCH STAVIEB V SÚŤAŽI STAVBA ROKA 2004
 • HLAVNÁ CENA ? TITUL STAVBA ROKA 2004 - NÁRODNÉ TENISOVÉ CENTRUM, I., II. etapa, Bratislava
 • NOMINÁCIE NA HLAVNÚ CENU
 • Administratívne centrum Diplomat, Bratislava
 • Dom nábytku ? Atrium, Bratislava
 • D1 Mierová ? Senecká ? Mosty, Bratislava
 • Nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, Bratislava
 • CENY JEDNOTLIVÝCH VYHLASOVATEĽOV
 • Cena Slovenskej komory stavebných inžinierov ? Národné tenisové centrum, I., II. etapa, Bratislava
 • Cena Vydavateľstva Eurostav ? Administratívne centrum Diplomat
 • Cena technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o. (TSÚS, n. o.) - Dom nábytku ? Atrium, Bratislava
 • Cena Slovenského zväzu stavebných inžinierov (SZSI) a titul Inžinierska stavba roka 2004 - - D 1 Mierová ? Senecká ? Mosty, Bratislava
 • Cena Stavebnej fakulty STU v Bratislave - Nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, Bratislava
 • Cena Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva ABF Slovakia ? Europeum Bratislava
 • Cena Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR ? Millennium Tower II, Bratislava
 • Cena PSS, a. s., a titul BYTOVÝ DOM ROKA 2003 - Polyfunkčný bytový dom, Bratislava
 • Cena Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) ? Bytový dom, Pravene
 • CENA MŽP SR ? Cesta R 1 ? Hronský Beňadik ? Nová Baňa ? Rudno
 • NEOCENENÉ STAVBY
 • Hotel Thermal, Štúrovo
 • Hypermarket TESCO Lamač, Bratislava
 • Logistické centrum Kaufland, Ilava
 • Polyfunkčný dom, Bratislava
 • Bytový dom - Ľadoveň, Martin
 • Budova expozitúry NBS, Nové Zámky
 • Aquapark TATRALANDIA, Liptovský Mikuláš
 • Obytný komplex ? Tri bytové domy, Šaľa
 • Polyfunkčný objekt STAV-TRADE, Bratislava
 • Rizikový manažment
 • Rizikový manažment ako súčasť Facility managementu
 • INFOSERVIS
 • PREHĽAD
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG