Časopis EUROSTAV - 2/2005
Tematické okruhy
Tematické okruhy: progresívne technológie výstavby novodobých budov, prefabrikované systémy, montované systémy, systémy riešenia fasád (klímafasády), facility manažment, energetický audit budov, technické vybavenie, moderné metódy kontroly a riadenia výškových stavieb, monitoring, ozvučenie, protipožiarne systémy, solárne systémy, zabezpečovacia a osvetľovacia technika, tieniaca technika, vzduchotechnika, eskalátory, výťahy, špeciálne konštrukčné a vybavenostné riešenia verejného parkovania a garážovania, developérske procesy, životnosť stavieb a ich údržba

Obsah

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG