Časopis EUROSTAV - 4/2005
Tematické okruhy
halové objekty, priemyselné stavby, mosty, tunely, cestné stavby, podzemné stavby, technické budovy ? trafostanice, výmenníkové stanice, čističky odpadových vôd, vodárne, nádrže, odlučovače ropných látok, vodomerné, kanalizačné a čerpacie šachty, priemyselné podlahy, debniace systémy, lešenie, paženie, odvodňovacie systémy, kanalizačné a odvodňovacie rúry, geológia, transportbetóny, vláknobetóny, betóny s rozptýlenou výstužou, špeciálne cementy, malty a kamenivo, vápna, piesky, asfalty, dopravné a orientačné značenia, kotevná, vŕtacia a injektážna technika, prefabrikácia, geotextílie

Obsah

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG