Časopis EUROSTAV - 7/2005
Tematické okruhy
systémové riešenia halových priemyselných a obchodných objektov ? prefabrikované, oceľové, drevené, progresívne technológie výstavby, progresívne systémy debnenia, špeciálne technológie pre obchodné, priemyselné a výškové budovy, výťahy, eskalátory, špeciálne riešenia konštrukčné a vybavenostné verejného parkovania a garážovania, protipožiarne systémy a technológie, vetranie a vykurovanie hál, moderné materiály pre obvodové plášte, fasády, strešné konštrukcie, úprava vonkajších spevnených plôch

Obsah

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG