späť na obsah časopisu Vnímanie vrstevnatosti je jednou z najprirodzenejších ľudských pozícií. Od prenatálneho štádia sme obklopení a konfrontovaní s vrstvami. Zemský povrch je vrstvený, atmosféra je vrstvená. Ľudský organizmus, psychika, vedomie, podvedomie sú vrstvené. Gravitácia ukladá v čase vrstvy a píše históriu. Napríklad: ...krétska Chania je postavená na ruinách antického mesta Kydonia, zažila veľa dobyvateľov, ale vychutnala si už aj mnoho kultúr s usadeninami v archeologických nálezoch, v architektúre, v samotnej štruktúre mesta. Vplyvy mínojskej, klasickej antickej ? kydónskej, rímskej, byzantskej, arabskej, benátskej, tureckej a nemeckej doby sa tu odzrkadľujú v architektúre a v ľuďoch.
Autor
Prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc., Fakulta architektúry STU Bratislava
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG