späť na obsah časopisu Ako by to bolo včera, čo som držal v rukách prvé číslo časopisu EUROSTAV. A už začíname vydávať jeho 13.ročník. Trinástku považuje niekto za šťastné číslo, iní sú odlišného názoru. My sa budeme rozhodne usilovať, aby aj tento trinásty ročník bol v súlade s našimi vydavateľskými cieľmi. Aké sú naše vydavateľské ciele? *Chceme byť úspešní v prinášaní odborných informácií, ktoré budú mapovať najaktuálnejšie myšlienky a poznatky globalizujúceho sa sveta a tak byť mienkotvorným vydavateľstvom pri formovaní technickej, ekonomickej a kultúrnej budúcnosti slovenskej architektúry a stavebníctva na európskom stavebnom trhu. *Chceme poskytnúť kvalitné služby účastníkom stavebného trhu pri podpore ich podnikateľských aktivít prostredníctvom našich mediálnych možností, aby spolupráca a z nej plynúca užitočnosť viedla k odvetvovej, ale aj národnej prosperite. *Chceme spolupracovať s renomovanými odborníkmi z teórie aj praxe, s podnikateľskými subjektami, s odbornými inštitúciami a stavebnými organizáciami, aby sme aj s ich pričinením podporovali zvyšovanie odbornej kvalifikácie jednotlivcov, ale aj celého podnikateľského prostredia na stavebnom trhu. *Chceme zužitkovať podporu našich priaznivcov a klientov nielen na zvyšovanie úrovne našich mediálnych produktov, ale aj rozširovanie okruhu našej pôsobnosti na odbornú verejnosť cez ďalšie zmysluplné aktivity. *Chceme, aby sa náš pracovný kolektív neustále zdokonaľoval pri napĺňaní kritérií profesijnej odbornosti, spoločenskej zodpovednosti a vydavateľskej etiky, aby tak lepšie slúžil spoločnému a spoločenskému dobru. Rokmi sme ich spresňovali tak, aby dobre zapadali do Vašich osobných, ale aj profesijných, či podnikateľských aktivít. Aby plnenie našich cieľov bolo pre vás užitočné. Preto sa nádejame, že si aj v nastávajúcom roku zachováme Vašu čitateľskú priazeň, ale aj doterajšiu obapolne prospešnú spoluprácu. Prvé tohtoročné číslo sa k vám dostáva v novom grafickom dizajne, s novými aktuálnymi témami a dúfame, že celkový obsah čísla vás odborne aj informačne uspokojí.
Autor
Ing. Gabriel Blaškovič, CSc., riaditeľ vydavateľstva
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG