späť na obsah časopisu Anglické slovo façade, facade, pochádza z talianskeho facciata, faccia a znamená face, teda tvár, tvár budovy. Zároveň niečo predstierané navonok. Nemecké die Fassade (cez latinčinu, taliančinu, francúzštinu), znamená prednú stranu, predný, čelný pohľad; to, čo sa javí navonok. Naše slovníky uvádzajú pôvod z francúzskeho face ? tvár, líce, plocha, vzhľad, výraz; fasáda znamená predná strana, priečelie, vonkajšia stena budovy. Fasády sú čelné, dvorové, záhradné...
Autor
Prof. Ing. arch. Robert Špaček, FA STU Bratislava
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG