späť na obsah časopisu Biokoróziu stavebných materiálov spôsobuje predovšetkým vodný režim, teplotné výkyvy a pôsobenie chemických zlúčenín produkovaných mikroorganizmami najmä pri procese chemosyntézy a fotosyntézy. Oblasti definovania príčin mikrobiologického nárastu najmä vlhkostnému režimu podkladu, ako aj oblasti prevencie nebola doposiaľ venovaná dostatočná pozornosť. V ostatných rokoch sa však čoraz častejšie stretávame s pomenovaním ?biokorózia obvodového plášťa?. Výskyt riasového porastu na častiach i celých plochách zateplených fasád čoraz väčšmi vstupuje do pozornosti stavebných odborníkov, ale i vlastníkov budov, ktorí do obnovy obvodového plášťa vložili nemalé finančné prostriedky s predpokladaným dlhodobým návratom takejto investície.
Autor
Ing. Naďa Antošová, PhD, SvF STU Bratislava
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG