späť na obsah časopisu Vzkriesenie, reinkarnácia, zmŕtvychvstanie, iniciačné obrady, patria k základnej výbave sociálnej histórie. Vo všetkých náboženstvách a mytológiách je symbolom nového života, zrodenia a obnovy jar. Symbol mladíckej krásy Adonis predstavuje jedného z umierajúcich a znovu ožívajúcich bohov, je patrónom každoročne sa obnovujúceho života. Po tom, čo ho usmrtil diviak, z jeho krvi vyrástli kvety a po prosbách bohyne lásky sa k nej Adonis smie každú jar vrátiť. Odtiaľ je len kúsok k našej jarnej veľkonočnej symbolike umučenia a zmŕtvychvstania. Alebo bez poézie: prostredníctvom informačnej databázy DNA sa individuálne aj sociálne reprodukujeme s ilúziou večnosti.
Autor
Prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc., FA STU Bratislava
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG