späť na obsah časopisu Nedávno boli zverejnené alarmujúce výsledky dopravnej nehodovosti na našich cestách za r. 2006 a prvé mesiace r. 2007. Najväčší počet dopravných nehôd s fatálnymi následkami pripadá na okres Nitra, kde kritickým úsekom je už niekoľko rokov cesta I/65 Nitra ? Hranský Beňadik (tzv. ?cesta smrti?), ktorej smerové a výškové vedenie i šírkové usporiadanie zďaleka nekorešponduje s narastajúcou intenzitou dopravy na tejto frekventovanej komunikácii.
Autor
Ing. Miroslav Novodomec, Ing. Ján Výboch, Ing. Marián Ferenčuk, Dopravoprojekt a. s.
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG