späť na obsah časopisu Je fakt, že súťaže a súťaženie sú v súčasnosti veľmi obľúbené vo všetkých oblastiach života. Súťaží sa v športe, umení, reklame, hudbe, architektúre, ... Sú súťaže medzi profesionálmi, ale aj medzi amatérmi, medzi jednotlivcami aj kolektívmi. Aj ja mám rada súťaže a rada sa do nich aj zapojím, ale len ak ide o súťaže, kde treba ukázať svoje schopnosti, tvorivosti alebo zručnosti. Neobľubujem súťaže, kde stačí vyplniť kupón alebo napísať sms správu a odoslať a potom už len čakať, či vás vylosujú... Myslím si, že súťaže majú svoj opodstatnený zmysel. Nie nadarmo už od malička učíme deti súťažiť v kreslení, v recitácii, v športe. Súťaživosť podporuje zdravé sebavedomie, rozvoj talentov v rôznych oblastiach, a ak súťaží so svojimi schopnosťami nielen jednotlivec ale i kolektív, učí nás aj tímovej spolupráci. A to neplatí len v športe (hokej, futbal, basketbal,..), ale aj napríklad v architektúre. Veď architektonické dielo je vždy výsledkom tímovej spolupráce architekta, konštruktéra, statika a ostatných profesií s investorom a dodávateľom stavby. Ak niektorí zo zúčastnených v rámci investičného procesu nie je tímový hráč, v konečnom dôsledku sa to vždy odrazí na výslednej kvalite architektonického diela. A ocenené diela v súťažiach v oblasti architektúry a stavebníctva sú často práve dôkazom toho, že sa oplatí navzájom spolupracovať, lebo výsledok obyčajne stojí za to! Aj príprava časopisu je tímová spolupráca. Nás a vás ? našich autorov, našich spolupracovníkov a často aj našich čitateľov. A rozhodne je obojstranne prospešná spolupráca s našimi klientmi. A práve pre našich klientov sme jednu súťaž pripravili aj my. Čo bude jej cieľom? Hľadať a nachádzať originálne grafické spôsoby zviditeľnenia vašej činnosti, produktov a technológií, s ktorými pôsobíte na slovenskom stavebnom trhu. Vieme, že je náročné propagovať stavebné materiály, stavebné technológie a stavebné činnosti nielen textom, ale najmä graficky zaujímavým a tvorivým spôsobom. Poďme teda spolu s odborníkmi z oblasti grafického dizajnu a reklamy hľadať príklady, ako sa to dá robiť krajšie, zaujímavejšie a originálnejšie. Veď upútať pozornosť konzumenta reklamy je práve ten krok, ktorý otvára cestu k budúcej spolupráci. Na výhercov ? okrem získaného uznania odborníkov ? čakajú naozaj zaujímavé ceny... Pekné čítanie júnového vydania praje Ing. arch. Darina Lalíková, CSc.
Autor
Ing. arch. Darina Lalíková, CSc., šéfredaktorka
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG