späť na obsah časopisu Cieľom nášho článku je jednoduchým spôsobom opísať podstatu a význam procesnej kalkulácie pri kalkulovaní, plánovaní a riadení nákladov na stavebné procesy. Na základe nášho prieskumu môžeme konštatovať, že rozvoj kalkulačných systémov v stavebníctve stagnuje a zodpovedá úrovni osemdesiatych rokov.
Autor
Doc. Ing. František Mesároš, SvF TU Košice
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG