Časopis EUROSTAV - 5/2007
Tematické okruhy
prezentácia všetkých do súťaže prihlásených stavieb, priestor pre architektov, projektantov, investorov, dodávateľov a subdodávateľov

Obsah

 • Editorial
 • Pekné, krajšie, najkrajšie...
 • 13. ročník súťaže STAVBA ROKA 2007
 • Rozhovor s prezidentom Ing. Jánom Majerským, PhD.
 • Rozhovor s prezidentkou ABF Slovakia Ing. M. Brichtovou
 • Rozhovor s predsedom odbornej poroty Dipl.-Ing. Acad. Arch. Igor Barta Architekt, BRD.
 • Stavba roka 2007 z pohľadu medzinárodnej odbornej poroty
 • Anketa odbornej verejnosti k súťaži Stavba roka 2007
 • PREHĽAD OCENENÝCH STAVIEB V SÚŤAŽI STAVBA ROKA 2007
 • Hlavná cena a titul STAVBA ROKA 2005, Cena Slovenskej komory stavebných inžinierov, Viacúčelová športová hala Poprad Aréna, Poprad
 • Nominácia na Hlavnú cenu titul Stavba roka 2007, Cena Slovenského zväzu stavebných inžinierov INŽINIERSKA STAVBA ROKA 2007, Dostavba ČOV Poprad, Matejovce Kohézny Fond 2003 SK 16 P PE 019
 • Nominácia na Hlavnú cenu titul Stavba roka 2007, Administratívny komplex na Štefánikovej ul.
 • Nominácia na hlavnú cenu titul Stavba roka 2007, Cena PSS, a. s. Titul Bytový dom roka 2007, Obytný súbor Karloveské rameno
 • Nominácia na hlavnú cenu titul Stavba roka 2007, Cena Vydavateľstva EUROSTAV s. r. o., AQUACITY, hotelový a relaxačný komplex
 • Cena Primátora Hlavného mesta SR Bratislavy, Bratislavská vysoká škola práva
 • Cena Združenia pre rozvoj alovenskej architektúry a stavebníctva . ABF Slovakia, Obytný súbor ROZADOL
 • Cena TSÚS, n. o., Rýchlostná cesta R1 Rudno nad Hronom, Žarnovica
 • Cena MVRR SR, AVION SHOPPING PARK BRATISLAVA, EXTENSION
 • Cena SvF STU v Bratislave, Hotel BELLEVUE, kongresové a relaxačné centrum
 • Cena ZSPS, SCHMITZ CARGOBULL, predajný servis návesov
 • NEOCENENÉ STAVBY
 • 21 radových rodinných domov, Bratislava, Krasňany, Vavrinecká ul.
 • WELLNESS CENTRUM PATINCE
 • Dom pre špeciálne systémy a SW, Bratislava, Karlova Ves
 • Vila M, Prešov
 • Bytový dom OCTOPUS HABITAT, Bratislava, Záhradnícka ul.
 • DIGITAL PARK EINSTEINOVA, Bratislava, Einsteinova ul.
 • EMPIRE, tenisové centrum, Trnava
 • LIEČEBNO-REHABILITAČNÉ CENTRUM TURČIANSKE TEPLICE
 • RODINNÝ DOM Prešov, Vyšná Šebastová
 • LETECKÉ MÚZEUM KOŠICE, Letisko Košice - Barca
 • SÚSTAVA NA LIKVIDÁCIU ODPADOVÝCH VÔD, Banská Bystrica, 1. etapa
 • IDOM, 1. demonštračný nízkoenergetický inteligentný dom na Slovensku
 • NÁRODNÉ CENTRUM VODNÉHO PÓLA SR, Nováky
 • Výrobný areál HP Považany, Nové Mesto nad Váhom
 • INFOSERVIS
 • PREHĽAD
 • Príloha
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG