späť na obsah časopisu Odborná porota tohtoročnej súťaže Stavba roka 2007 už rozhodla o cenách pre konkrétne stavebné diela. Na predchádzajúcich stranách sa môžete dozvedieť veľa zaujímavostí a postrehov z priebehu tohto rozhodovania. Ak by však zloženie poroty bolo iné s najväčšou pravdepodobnosťou by bol aj verdikt hodnotenia trochu iný. Viac ľudí viac názorov. Preto vám chceme prezentovať aj postrehy a názory zástupcov odbornej verejnosti z oblasti architektúry a stavebníctva. Zaujímalo nás, (aj keď sú známe ocenené stavby), ktorej z prihlásených stavieb by oni dali svoj hlas a prečo.
Autor
Pripravila M. Trnkusová
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG